Новини

Новини за научни конференции и семинари

Литературен клуб | новини | азбучник

 

Асоциацията за Развитие на Университетското Класическо Образование (АРУКО)

 

http://aduce.org/

 

организира научна конференция на тема:

 

„Библия и Класическа древност”

 

Конференцията е осъществена с подкрепата на „Библейска лига”

 

Конференцията ще се състои на 29 февруари 2008 г.
в зала 1 на Софийски Университет

 

ПРОГРАМА

 

 

9:00: Откриване на конференцията

 

Приветствие от проф. дфн Цветан Теофанов, зам. декан на ФКНФ

 

І: 9:20-10:00: „Песен на Песните в славянското средновековие:
преводи и тълкувания” – доц. д-р Маргарет Димитрова (СУ, ФСлФ)

 

ІІ: 10:00-10:40: „Проблеми на съвременните преводи на Библията в
България/Източна Европа” – проф. Иван Желев (СУ, БФ)

 

10:40-11:00: Почивка

 

 

ІІІ: 11:00-11:40: „Месопотамски гадатели, гръцки оратори или израелски пророци:
съвременни модели за разбиране на ролята и служенето на старозаветните пророци” – д-р Чавдар Хаджиев (ВЕБИ)

 

ІV: 11:40-12:20: „Гръцките и арамейски преводи на Стария завет и въпросите на
богопознанието в епохата на елинизма” – проф. дфн Искра Христова (СУ, ФСлФ)

 

12:20-12:40: Почивка

 

V: 12:40-13:20: „Равинът и Писанието” – д-р Ивайло Найденов (СУ, БФ)

 

 

Обедна пауза

 

VІ: 14.30-15.10 „Библия, философия и филология в късната античност” – Владимир Маринов (АРУКО)

 

VІІ: 15:10-15:50: „Особености на LECTIO DIVINA в монашеското предание” – Петър Рогалски (СУ, ФКНФ; АРУКО )

 

VІІІ: 15:50-16:30: „Разбиране за Откровението в източно-православната традиция” (отношение между Писание и Предание в контекста на диалога) – Светослав Риболов (СУ, БФ; АРУКО )

 

ІX: 16:30-17.00: „Библейското учение за сътворяването на човека (според Бит.1:26-27) и
някои древноориенталски представи” – Анна Маринова (СУ, БФ)

 

18:30: Вечеря

 

Забележка: Във времето, определено за доклада, се включва и дискусията по него.

 

 

       

г1998-2008 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]